Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

KLASA: 008-02/21-01/6

URBROJ: 2135-03-02/21-01

Tuhelj, 22.10.2021.

                                         

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13. i 85/15.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV  

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke II. o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi koja definira izmjene zona i koeficijenta plaćanja komunalne naknade.

Trenutno važeća Odluka o komunalnoj naknadi donesena je 28.11.2018 godine, a 2019. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi kojom su promijenjene odredbe vezane uz oslobođenje plaćanja komunalne naknade.

Ove izmjene i dopune predlažu se sa svrhom usklađivanja zona plaćanja komunalne naknade s izgrađenom komunalnom infrastrukturom.

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

Javno savjetovanje otvoreno je od 22.10.2021. godine do 20.11.2021. godine do 23,59 sati

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

     Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Obrazac za javno savjetovanje – izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi – prijedlog

 

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Napišite komentar