Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o dopuštenom prekoračenju razine buke

Općina Tuhelj objavljuje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga ODLUKE O DOPUŠTENOM PREKORAČENJU RAZINE BUKE.

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 25.11.2018. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o dopuštenom prekoračenju  razine buke, putem  e-maila na adresu opcina.tuhelj@gmail.com

Obrazloženje: 
Odluka o dopuštenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke donosi se na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“ br. 30/09, 55/13 i 153/13).
Zakonom o zaštiti od buke uređuju se mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu uključujući i smetanje bukom.
U članku 6. utvrđeno je da je uporaba elektroakustičnih i akustičnih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, dopuštena najdulje do 24 sata osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela općine nije drukčije određeno.
U članku 10. određeno je da, radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste, kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke, jedinice lokalne samouprave odlukom predstavničkog tijela određuju ulice, dijelove ulica i naselja, trgove i druge lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke. Istom odlukom određuju se i putevi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja.
Zakonom o zaštiti od buke određeno je da se utvrđuju mjere u cilju izbjegavanja, sprječavanja ili smanjivanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi koje uzrokuje buka u okolišu, uključujući i smetanje bukom. Buka štetna za zdravlje ljudi jest svaki zvuk koji prekoračuje propisane najviše dopuštene razine s obzirom na vrstu izvora buke, mjesto i vrijeme nastanka. Zaštitu od buke obvezni su provoditi i osigurati njezino provođenje tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne i fizičke osobe koje obavljaju registrirane djelatnosti. Zaštita od buke provodi se danonoćno.
Temeljem čl. 16. Zakona o zaštiti od buke, nadzor nad provedbom odluke koju jedinice lokalne samouprave donose na temelju čl. 6. i 10., provodi komunalno redarstvo.

U Općini Tuhelj na snazi je Odluka o dopuštenom prekoračenju dozvoljene razine buke iz 2005. godine koju je potrebno uskladiti s postojećim zakonskim odredbama.

Navedena odluka od velike je važnosti za razvoj turizma na području naše općine, posebice za Terme Tuhelj, privatne iznajmljivače i ugostiteljske objekte jer omogućava pružanje kvalitetnije i sveubuhvatnije ponude njihovim gostima, a također omogućava Općini Tuhelj organizaciju manifestacija povodom Dana općine i blagdana Velike Gospe.

Javno savjetovanje provest će se od 15.11.2018. i trajati će do 25.11.2018. godine.

Obrazac i prijedlog odluke možete pronaći u nastavku:

Obrazac-javnog-savjetovanja-buka

Prijedlog – Odluka o dopuštenom prekoračenju buke

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – prekoračenje buke

Napišite komentar