Novosti

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima u Općini Tuhelj

KLASA: 112-03/21-01/1

URBROJ: 2135-03-02/21-01

Tuhelj, 30.03.2021.

 

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2021. godinu i članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18 i 3/20), općinski načelnik, dana 30. ožujka 2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

Za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima u Općini Tuhelj

 

JAVNI RADOVI – AKTIVACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA

Općina Tuhelj raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u javnim radovima Općine Tuhelj

Broj radnika koji se traži:  2 radnika/ca.

Mjesto rada: Tuhelj

Uvjeti za mogućnost rada su:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe, i to podijeljeni tri skupine:

 1. skupina: osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to
  • bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,
  • osobe starije od 50 godina (obuhvaća osobe od navršene 50. godine života) prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
  • osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina
 1. skupina: korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih
 1. skupina:
 • osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,
 • osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,
 • mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,
 • mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36

 

Osobe koje su bile uključene u javni rad u proteklih 24 mjeseca više od 9 mjeseci, ne mogu biti uključene u javni rad.

Na oglas možete se prijaviti:

 • osobnim dolaskom u prostorije Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj,
 • pisanom zamolbom, ili
 • zamolbom na e-mail: opcina.tuhelj@gmail.com

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima podnose se u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj zaključno s danom 8.travnja 2021. godine.

Osobni podaci prijavljenih kandidata koristiti će se jedino u svrhu provođenja eliminacijskog postupka i ni u jednu drugu svrhu.

 

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Napišite komentar