Novosti

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TUHELJ

Općina Tuhelj od 18.07.2019.-20.08.2019. ima otvoren javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Tuhelj.

Donošenjem  Odluke o izradi Plana na 2.sjednici Općinskog vijeća,održanoj 20.09.2017.započet je postupak izrade III.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj.

Odlukom su određeni sljedeći ciljevi izrade Plana:

Osnovna programska polazišta za izmjenu i dopunu plana su razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, poboljšanje kvalitete javnih usluga, uvođenje novih naprednih tehnologija te očuvanje i zaštita okoliša.

U izradi izmjena i dopuna plana razmotriti će se mogućnosti proširenja i /ili smanjenja građevinskih područja te izmjene Odredbi za provođenje u cilju pojednostavljenja uvjeta gradnje u građevinskim područjima i gradnje građevina koje se mogu graditi van građevinskih područja.

Više informacija o javnom pozivu, nacrt prijedloga plana i obrazac možete pronaći na sljedećim linkovima;

Javni poziv III.izmjene i dopune PP uređenja Općine Tuhelj

PPUO Tuhelj – III. izmjene – NACRT PRIJEDLOGA PLANA (1)

Obrazac za javno savjetovanje – III.izmjene PP uređenja Općine Tuhelj

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju – PPUO

 

 

 

 

 

Napišite komentar