Novosti

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Općine, Proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu, Općina Tuhelj pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog.

Javni poziv

Nacrt Proračuna za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Obrazac savjetovanja – Proračun 2019

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja – proračun 2019.

Napišite komentar