Novosti

JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga prodaje i posluživanja pića na manifestaciji “Summer Fest Tuhelj 2024.”

Na temelju članka 47. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/18, 3/20 i 18/21) i Odluke o naknadi za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Summer Fest Tuhelj“ (KLASA: 024-01/24-01/6 URBROJ: 2140-29-01-24-05 od 11. lipnja 2024.) načelnik Općine Tuhelj dana 24. lipnja 2024. godine raspisuje  JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga prodaje i posluživanja pića na manifestaciji Summer Fest Tuhelj 2024.“

Rok za dostavu ponuda je 5. srpnja 2024. do 12:00 sati.

Više infomacija možete pronaći ovdje:

javni poziv- prodaja i posluživanje pića

OBRAZAC-PRIJAVA-piće

PONUDBENI-LIST piće

Napišite komentar