Novosti

JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme i posluživanja hrane na manifestaciji “Summer Fest Tuhelj 2024.”

Na temelju članka 47. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 12/18, 3/20 i 18/21) i Odluke o naknadi za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji „Summer Fest Tuhelj“ (KLASA: 024-01/24-01/6 URBROJ: 2140-29-01-24-05 od 11. lipnja 2024.) načelnik Općine Tuhelj dana 24. lipnja 2024. godine raspisuje JAVNI POZIV za pružanje ugostiteljskih usluga pripreme i posluživanja hrane na manifestaciji „Summer Fest Tuhelj 2024.“

Rok za dostavu ponuda je 5. srpnja 2024. godine do 12:00 sati.

Više infomacija možete pronaći ovdje:

javni poziv-priprema i posluživanje hrane

OBRAZAC-PRIJAVA-hrana

PONUDBENI-LIST hrana

Napišite komentar