Novosti

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

       REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA
              OPĆINA TUHELJ
                      TUHELJ
 
KLASA:363-02/14-01/35
URBROJ: 2135-03/14-01/4
Tuhelj, 22.08.2014.
 
 
                                                    J A V N I    P O Z I V
vlasnicima građevina i zemljišta  oštećenih uslijed izrazito nepovoljnih vremenskih prilika (obilne kiše) koje su dovele do aktiviranja klizišta velikih razmjera kao i velikih šteta na nerazvrstanim i županijskim cestama, stambenim i gospodarskim objektima, poljoprivrednim zemljištima te komunalnoj infrastrukturi što je imalo za posljedicu znatno otežavanje normalnog prometovanja kao i obavljanje normalnih gospodarskih i životnih aktivnosti stanovništva.  
Slijedom navedenog, proglašena je elementarna nepogoda za područje Općine Tuhelj 21.08.2014. godine od strane Župana Krapinsko-zagorske županije te pozivamo vlasnike  da prijave štetu  u  Jedinstvenom  upravnom odjelu Općine Tuhelj  do 01.09.2014. godine.
Uz prijavu štete potrebno je priložiti  posjedovni list.  Ovjereni zahtjev za izdavanje posjed. lista od strane Općine Tuhelj  za prijavu štete možete podići u općini  kako biste bili oslobođeni plaćanja takse za izdavanje istog.
 
 
                                                                       Načelnik
                                                                       Renato Ilić, ing.

Napišite komentar