Novosti

Javni poziv za predlaganje priznanja Općine Tuhelj

KLASA: 022-05/19-01/28

URBROJ: 2135-03-02/19-3

Tuhelj, 30.05.2019.

Temeljem članaka 8.-10. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18) općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

Za dodjelu općinskih priznanja

Pozivaju se sve udruge s područja općine Tuhelj, političke stranke registrirane na području općine Tuhelj, sve pravne i fizičke osobe s područja općine Tuhelj da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja, a povodom svečanog obilježavanja dana općine Tuhelj.

Javna priznanja Općine Tuhelj su:

  1. Počasni građanin Općine Tuhelj,
  2. Nagrada Općine Tuhelj za životno djelo,
  3. Grb Općine Tuhelj,
  4. Plaketa Općine Tuhelj,
  5. Priznanje Općine Tuhelj

 

Prijedloge za javna priznanja uz pismeno obrazloženje dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili na e-mail adresu opcina.tuhelj@gmail.com najkasnije do 28.06.2019. godine.

Ovaj javni poziv biti će objavljen na web stranici Općine Tuhelj (www.tuhelj.hr) i izvješen na oglasnim pločama u svim naseljima općine Tuhelj.

Odluku o dodjeli javnih priznanja općine Tuhelj donijet će Općinsko vijeće općine Tuhelj na svojoj sljedećoj redovnoj sjednici.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Napišite komentar