Novosti

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18,3/20 i 18/21) i Programa potpore u poljoprivredi na području općine Tuhelj za 2023. godinu (KLASA: 024-01/22-01/19, URBROJ: 2140-29-01-22-21) od 14. prosinca 2022. godine, Općinski načelnik objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području općine Tuhelj.

Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Tuhelj  i to:

  1. Potpora za nabavu loznih cijepova za sadnju na području općine Tuhelj,
  2. Potpora za kupnju i sadnju višegodišnjih nasada voćaka na području općine Tuhelj,
  3. Umjetno osjemenjivanje, krava plotkinja i krmača, 13,27 eura,
  4. Potpora za nabavu opreme kojom se potiče uzgoj i zadržavanje pčelinje zajednice koje su od važnosti za oprašivanje u lokalnoj zajednici,
  5. Potpora kupnje poljoprivredne mehanizacije na temelju programa poljoprivredne udruge,
  6. Potpora za plaćanje premija osiguranja,

Dodjelu subvencija mogu tražiti poljoprivrednici s prebivalištem na području Općine Tuhelj koji nemaju dugovanja prema općini Tuhelj te ispunjavaju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu subvenciju.

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 20.12.2023. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu za 2023. godinu.  Zahtjeve za  subvencije zainteresirani mogu dobiti  u Općini Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili preuzeti na internetskim stranicama www.tuhelj.hr – obrasci. Pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili poštom na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Nadzor nad provođenjem dodjele subvencija poljoprivrednicima provoditi će Komisija za dodjelu subvencija u poljoprivredi i djelatnici JUO Općine Tuhelj.

Nepotpuni zahtjevi, nerazumljivi i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija tražena za pojedinu subvenciju, neće se razmatrati.

Potpora se isplaćuje kvartalno odnosno prema mogućnostima proračuna tijekom godine do utroška osiguranih sredstava za pojedinu mjeru.

 

 

Napišite komentar