Novosti

JAVNI POZIV – Uređenje proširenja groblja u Tuhlju

Naručitelj: OPĆINA TUHELJ

Uređenje proširenja groblja u Tuhlju (I. etapa)
Interna oznaka postupka EMV-03/16
Predmet Izvođenje radova
Postupak nabave Otvoreni postupak
CPV glavni rječnik 45215400-1 Radovi na groblju

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=803901

Napišite komentar