Novosti

Javni poziv – provođenje parcelacijskog elaborata za cestu “LIPN4”

KLASA:940-01/21-01/3

URBROJ: 2135-03-02/21-01

Tuhelj, 18.06.2021.

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik donosi

 

JAVNI POZIV

za provođenje parcelacijskog elaborata za cestu „LIPN4“

 

I.

Općina Tuhelj je u procesu izrade parcelacijskog elaborata za formiranje općinskog puta od dijelova k.č.br. 961/1, 961/2, 1700, 967/2, 962/1, 966/1, 966/2, 966/3, 966/4, 965/4, 966/6, 963/2, 966/7, 963/1, 966/8, 982, 981, 965/5, 965/6, 983, 979/1, 965/9, 986, 987/1, 987/2, 987/3, k.o. Črešnjevec.

 

Parcelacijski elaborat će se izvršiti prema Odluci o nerazvrstanim cestama na području Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 27/18 i 18/21) kojom je cesta pod oznakom LIPN4 uvrštena u popis nerazvrstanih cesta te prema geodetskom elaboratu izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

 

II.

Pozivaju se građani (pravne i fizičke osobe) na sastanak 29.6.2021. godine u prostorije Općine Tuhelj, Tuhelj 36, u 13,00 sati. Predmet sastanka je izvješće o međama.

 

Ukoliko se ne odazovete na sastanka, smatrat će se da nemate primjedbi na predmetno izvješće. Ovim se ne prejudiciraju vlasnički niti posjednički odnosi, već je riječ o formalnoj pretpostavci za provođenje parcelacijskog elaborata.

 

III.

Parcelacijski elaborat će izrađivati ovlašteni inženjer geodezije Dario Petrlić, GEO TERRA d.o.o., Draše 57/B, Kraljevec na Sutli. Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj na tel. 049/556-105.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

 

 

Napišite komentar