Novosti

Javni poziv -predlaganje članova Radne skupine za izradu Pravilnika za dodjelu općinskih priznanja

KLASA: 060-01/19-01/1

URBROJ: 2135-03-02/19-01

Tuhelj, 02.07.2019.

Temeljem članaka 10. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18) općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV

gospodarstvenicima i javnim institucijama

za predlaganje članova radne skupine za izradu

Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj

 

Općina Tuhelj u postupku je izrade novog Pravilnika za dodjelu priznanja Općine Tuhelj kojim će biti regulirani uvjeti za dodjelu javnih priznanja, njihov izgled i oblik, postupak dodjele te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Javna priznanja Općine Tuhelj predviđena su Statutom. To su: počasni građanin Općine Tuhelj, nagrada Općine Tuhelj za životno djelo, grb Općine Tuhelj, plaketa Općine Tuhelj i priznanje Općine Tuhelj

Također, u Lokalnom programu za mlade Općine Tuhelj za razdoblje od 2018. do 2022. godine predviđeno je da će se definirati uvjeti za dodjelu nagrade za volontersku akciju i nagrade za volontera godine.

Slijedom gore navedenog, Općinsko vijeće će osnovati radnu skupinu za izradu pravilnika. Radna skupina imat će 9 članova, od kojih:

  • 3 člana kandidiraju udruge
  • 2 člana iz redova Općinskog vijeća
  • 1 člana kandidiraju javne institucije
  • 1 člana kandidiraju gospodarski subjekti
  • 1 člana kandidira Savjet mladih Općine Tuhelj
  • 1 člana kandidira Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj

 

Pozivamo sve gospodarstvenike i predstavnike javnih institucija da do  ponedjeljka 8.7.2019. godine do 12,00 sati u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili na e-mail opcina.tuhelj@gmail.com dostave prijedloge za imenovanje svog predstavnika u radnoj skupini.

 

Članove radne skupine imenovat će Općinsko vijeće Općine Tuhelj.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

Napišite komentar