Novosti

Javni poziv poljoprivrednicima za izradu plastenika

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TUHELJ
NAČELNIK
TUHELJ

Klasa: 023-05/16-01/74
Urbroj: 2135-03/16-01/1
Tuhelj, 23.06.2016.

Na temelju članka 53. Statuta Općine Tuhelj (”Službeni glasnik KZŽ” 14/09 i 11/13) i Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika donesene na 12. sjednici Općinskog vijeća Općine Tuhelj 17. 12. 2015. godine, Načelnik Općine Tuhelj raspisuje

JAVNI POZIV
poljoprivrednicima za sufinanciranje izrade plastenika

I.

Pozivamo poljoprivrednike koji pokreću izradu plastenika na području Općine Tuhelj minimalne površine 100m² da se sa zahtjevom za sufinanciranje izrade plastenika jave u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj

II.

Odlukom Općinskog vijeća o subvenciji poljoprivrednika, u članku 1, točci 9. propisano je da Općina Tuhelj sufinancira izradu plastenika minimalne površine 100 m² u iznosu od 20% ukupne investicije, maksimalno 4.000,00 kuna.

III.

Zahtjevu je potrebno priložiti:
1. Račun
2. Kopiju katastarskog izvatka ili kupoprodajni ugovor
3. Rješenje o registriranom OPG-u ili PG-u
4. Ugovor kojim se dokazuje plasman proizvoda iz plastenika na tržište.

IV.

Subvencije će se isplaćivati do utroška predviđenih proračunskih sredstava za 2016. godinu.

Načelnik
Renato Ilić, ing.

Napišite komentar