Novosti

Javni poziv – Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

 

KLASA: 007-04/17-02/3

URBROJ: 2135-03/17-02/1

Tuhelj, 08.11.2017.

 

Na temelju članka 53. Statuta Općine Tuhelj ( ”Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije broj 14/09 i 11/13) i članka 3. Odluke o osnivanju Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 20/15), općinski načelnik Općine Tuhelj objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj

 

I.

Sukladno Odluci o osnivanju Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 20/15), pokreće se postupak izbora za članove Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj (dalje u tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog tijela Općinskog vijeća radi  poticanja i koordinacije aktivnosti na području Općine Tuhelj koje imaju za cilj promicanje ravnopravnosti spolova.

II.

Povjerenstvo ima ukupno pet (5) članova. Članove Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja iz redova vijećnika Općinskog vijeća, predstavnika nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka s područja Općine Tuhelj na razdoblje od četiri (4) godine. Rok za podnošenje prijava je 30.11.2017. godine. Poziv će se s pripadajućim obrascima objaviti na web stranici Općine Tuhelj Predsjednika i zamjenika predsjednika Povjerenstva biraju članovi između sebe na sjednici javnim glasovanjem.

III.

 Pravo predlaganja kandidata za članove Povjerenstva imaju članovi Općinskog vijeća Općine Tuhelj, političke stranke i nezavisne liste Općine Tuhelj koje participiraju u radu Općinskog vijeća, ustanove, društva i građani s područja Općine Tuhelj te kandidati/ kandidatkinje osobno.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva podnose se u pisanom obliku putem Obrasca za predlaganje kandidata za članove Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj koji zajedno s Izjavom kandidata o prihvaćanju prijedloga za izbor člana Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj, životopisom kandidata/ kandidatkinje i preslikom osobne iskaznice čini obvezni sastavni dio dokumentacije.

V.

 Iz obrazloženja prijedloga kandidata za članove Povjerenstva koji je sastavni dio Obrasca za predlaganje kandidata za članove Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj mora biti razvidno da kandidat poznaje problematiku koja spada u djelokrug rada Povjerenstva.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Povjerenstva dostavljaju se do 30.11.2017. godine na adresu:

OPĆINA TUHELJ

Tuhelj 36, 49215 Tuhelj

Komisija za izbor i imenovanja

s naznakom

„Prijedlog kandidata za izbor članova Općinskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Općine Tuhelj  “.

 

VII.

Nepravovremene, nepotpune ili nepravilno sastavljene prijedloge kandidata neće se razmatrati.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

Izjava kandidata

Obrazac za predlaganje kandidata- RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

 

2 komentara na Javni poziv – Općinsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova

  1. Postovani,
    Jesu li vec poznata imena novih clanova opcinskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova? Najvjerojatnije grijesim, no tu informaciju nisam pronasla na mreznim stranicama Opcine Tuhelj.
    Uz srdacan pozdrav,
    Sanja Klauzer

Napišite komentar