Novosti

Javni poziv – Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima

KLASA: 061-01/21-01/3

URBROJ: 2135-03-01/21-01

Tuhelj, 24.05.2021.

 

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima

 

Nagrada Općine Tuhelj najboljim učenicima i studentima je javno priznanje koje se dodjeljuje najboljim učenicima u osnovnoškolskom te trogodišnjem i četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju i najboljim studentima nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija.

Godišnje se u svakoj obrazovnoj kategoriji može dodijeliti jedna nagrada.

Najbolji učenici i studenti biraju se na temelju kriterija prosjeka ocjena i uspjeha u školovanju.

Uz povelju dobitnici Nagrade Općine Tuhelj za najboljeg studenta ostvaruju novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 kuna, a dobitnici Nagrade Općine Tuhelj za najboljeg učenika u iznosu od 500,00 kuna.

 

 1. Nagrada najboljem učeniku/učenici na kraju osnovne škole

Prijavu za najboljeg učenika/učenicu u osnovnoškolskom obrazovanju uz detaljno obrazloženje podnosi Učiteljsko vijeće Osnovne škole „Lijepa naša“ na temelju ukupnog prosjeka postignutih ocjena svih razreda osnovne škole, osvajanju prva tri mjesta na županijskim/državnim/međunarodnim natjecanjima, dobivanju posebnih nagrada za uspjehe u školovanju te drugih posebnih uspjeha u školovanju.

 

 1. Nagrada najboljem učeniku/učenici na kraju trogodišnjeg i četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja

Na javni poziv mogu se prijaviti učenici s prebivalištem na području općine Tuhelj.

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev;
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole;
 • svjedodžbu o maturi;
 • dokumentaciju kojom se dokazuje osvajanje prva tri mjesta na županijskim/državnim/međunarodnim natjecanjima, dobivanje posebnih nagrada za uspjehe u školovanju te druge posebne uspjehe u školovanju.

Nagrada se dodjeljuje jednom učeniku/učenici na kraju trogodišnjeg te jednom učeniku/učenici na kraju četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja.

 

 1. Nagrada najboljem studentu/studentici nakon završenog preddiplomskog i diplomskog studija

Na javni poziv mogu se prijaviti studenti s prebivalištem na području općine Tuhelj.

Za prijavu je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev;
 • prijepis prosjeka ocjena za sve godine studiranja;
 • diplomu ili uvjerenje o diplomiranju;
 • dokumentaciju kojom se dokazuje dobivanje posebnih nagrada za uspjehe u školovanju te druge posebne uspjehe u školovanju.

Nagrada se dodjeljuje jednom studentu/studentici koji je završio/la preddiplomski te jednom studentu/studentici koji je završio/la diplomski studij.

 

Općinski načelnik poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Tuhelj najkasnije do 01. srpnja 2021. godine.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Općina Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

 

Općinski načelnik

Mladen Hercigonja

 

Napišite komentar