Novosti

JAVNI POZIV na izmjeru nerazvrstanih cesta

Silhouette background illustration of a land surveyor. Check out my "Construction Vector" light box for more.

 

Općina Tuhelj, kao pravna osoba koja upravlja cestama na administrativnom području Općine Tuhelj, obavještava nositelje prava na predmetnim i susjednim nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu i to naselju Sveti Križ-KRIŽ20-Fajt-Fekeža, KRIŽ16-Fekeža-kapelica Sveti Križ, NC na k.č.br. 819/8, 821/4, 821/3, 821/5 i 825/8, odvojak Keser-Ovčarić, u naselju Glogovec Zagorski-GLOG2-Žagar-Jelačić-Filko, u naselju Pristava- PRIS8-Gornja Pristava, PRIS6-Tramišak-Karlo (Jamića) i u naselju Tuhelj-TUH2-odvojak Matečić Perica

Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimak izvedenog stanja nerazvrstane ceste i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Petra Slavinić Kovačić, mag.ing.geod.et.geoinf., ovlašteni predstavnik tvrtke Geodetske poslovnice „Slavinić“ d.o.o.

Izmjere će se izvoditi 12. travnja 2024. u vremenu od 7:00-17:00 sati.

Napišite komentar