Novosti

JAVNI POZIV-evidentiranje komunalne infrastrukture

 Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi

Na temelju članka 132., a vezano uz članak 59., stavak 1. točku 5. i članak 60. točku 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“ broj 68/18, 110/18. i 32/20 ), Općina Tuhelj objavljuje,

                                                                                        JAVNI POZIV

o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture- javne zelene površine (park tradicijskih igračaka)

Ovim pozivom Općina Tuhelj obavještava nositelje prava na nekretnini koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena komunalna infrastruktura-javna zelena površina-park u naselju Sveti Križ (k.o. Sveti Križ) da započinje postupak evidentiranja navedene komunalne infrastrukture u zemljišne knjige i katastar.

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja navedene komunalne infrastrukture.

Terenska  izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena komunalna infrastruktura uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršiti će se dana 19. travanja 2024. godine s početkom u 9:00 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom komunalnom infrastrukturom odnosno česticom 1512/4 k.o. Sveti Križ o gore navedenom postupku evidentiranja komunalne infrastrukture.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka DAGOR d.o.o., iz Klanjca, Trg Mira 11, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Gordana Glasa.

Nositelji prava na nekretnini mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja  komunalne infrastrukture i zatražiti dodatna obrazloženja dana 23. travnja 2024. godine, u vremenu od 14.00-15.00 sati, u prostorijama tvrtke DAGOR d.o.o., Klanjec, Trg Mira 11 ili kontaktirati telefonom 049/551-000 ili e-mailom: gordan@dagor.hr.

Ovaj poziv objaviti će se u Zagorskom listu, na mrežnim stranicama Općine Tuhelj i Oglasnoj ploči Općine Tuhelj.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

Javni poziv -komunalna infrastruktura

Napišite komentar