Novosti

JAVNI POZIV – dostavljanje prijedloga za izmjenu Prostornog plana Općine Tuhelj

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ZA IZMJENU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TUHELJ

 

Općinsko vijeće Općine Tuhelj donijelo je 20.09.2017. godine odluku o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj.

Pozivamo mještane i vlasnike čestica na području Općine da u roku od 45 dana, tj. do 23.03.2019. godine dostave svoje prijedloge za izmjenu Prostornog plana putem obrasca (OBR-PPUO) koji možete pronaći na našoj web stranici www.tuhelj.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj.

Prijedlozi za izmjenu prostornog plana mogu uključivati sljedeće:

  1. Prijedlog za izmjenu granica građevnog područja koji obavezno treba sadržavati:
  • broj katastarske čestice i katastarsku općinu (Tuhelj, Sveti Križ, Črešnjevec) na koju se prijedlog odnosi,
  • sažeti opis zahvata planiranog na čestici (stambena građevina, gospodarska građevina, turistička građevina, itd.).
  1. Prijedlog za izmjenu odredbi za provođenje plana,
  2.  Ostalo.

 

OBRAZAC – ppuo

Javni poziv

 

Pročelnik JUO

Tomislav Tramišak, mag. oec.

 

 

 

 

 

Napišite komentar