Novosti

JAVNI NATJEČAJ za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

Općina Tuhelj raspisala je JAVNI NATJEČAJ za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel objavljen u Narodnim novinama dana 24.02.2017. godine (NN 17/2017). http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8209372.html

JAVNI NATJEČAJ za prijam zaposlenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA KOJI ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA

Komisija za provođenje natječaja utvrdila je da formalne uvjete natječaja zadovoljavaju sljedeći kandidati:

a) za radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti i administrativno – računovodstvene poslove:

 1. Ivana Cvetko Fišter

b) za radno mjesto adminstrativnog tajnika:

 1. Katarina Špetić

Pozivaju se navedene kandidatkinje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te usmeni intervju koji će se održati u utorak, 14.03.2017. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Tuhelj.

Provjerit će se poznavanje sljedećih pravnih propisa:

a) stručni suradnik za pravne poslove, gospodarstvo, društvene djelatnosti i administrativno – računovodstvene poslove:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Statut Općine Tuhelj (SG KZŽ 14/09 i 11/13)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)
 5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)
 6. Zakon o udrugama (NN 74/14)

b) adminstrativni tajnik:

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98,  113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Statut Općine Tuhelj (SG KZŽ 14/09 i 11/13)
 3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)
 4. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

 

Napišite komentar