Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

Općina Tuhelj objavljuje javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Tuhelj.

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 13.rujna 2019. godine do 12:00 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj ili na broj telefona 049/556-105 ili 049/557-244.

Sve informacije za natječaj dostupne su na linku;

javni natječaj za obavljanje kom.djelatnosti održ.nerazv. cesta na pod.općine Tuhelj

Dokumentacija za natječaj – nerazvrstane ceste

 

 

 

Napišite komentar