Novosti

Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga u 2016. godini

Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj (Klasa:021-05/16-01/1, Urbroj:2135-01/16-01/10), načelnik Općine Tuhelj raspisao je javni natječaj za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2016. godinu.

Pozivaju se sve udruge sa područja Općine Tuhelj da sukladno uvjetima Natječaja podnesu prijave za sufinanciranje programa-projekta za 2016. godinu.
Rok za podnošenje prijava je 21. travnja 2016. godine.

Natječajnu dokumentaciju i obrasce možete preuzeti ovdje:

Javni natječaj – Udruge 2016

Obrazac 1 – prijava

Obrazac 2 – Izvješće o utrošku sredstava

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Pravilnik – Financiranje udruga Općine Tuhelj 2016

Prilog 1 – Dostava popratne dokumentacije

Napišite komentar