Novosti

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2022. GODINU

Općina Tuhelj dana 07.02.2022. godine raspisala je Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Tuhelj za 2022. godinu koji je otvoren do 09.03.2022. godine.

Natječajna dokumentacija:

B – Tekst javnog natječaja

C – Upute za prijavitelje

D1 Obrazac opisa programa ili projekta

D2 Obrazac proračuna programa ili projekta

E – Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

F Obrazac za ocjenu kvalitete programa ili projekta

G – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

H – obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

I – obrazac opisnog i financijskoj izvještaja provedbe programa ili projekta

J – Obrazac izjave o partnerstvu K – Obrazac životopisa

 

Napišite komentar