Novosti

JAVNA TRIBINA – Proračun Općine Tuhelj za 2018. godinu

Općina Tuhelj po prvi puta organizira Javnu tribinu o Proračunu Općine za 2018. godinu koja će se održati dana 06. prosinca sa početkom u 18.00 sati u prostorijama vijećnice Općine Tuhelj.

Proračunom za 2018. godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu 7,3 milijuna kuna, dok su ukupni izdaci planirani su u iznosu od 7 milijuna kuna. Planirani višak prihoda tekuće godine iznosi 317,7 tisuće kuna kojim će se pokriti  preneseni manjak iz prethodne godine. Promjenama zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave planirano je povećanje proračunskih prihoda za jedinice lokalne samouprave koje imaju prihode od poreza i prireza na dohodak manji od hrvatskog prosjeka. Tako je Općina Tuhelj planirala povećanje prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1,3 milijuna kuna.

U skladu s planiranim povećanjem prihoda planirani su i rashodi koji čine proračun održiv i razvojan. Zadržani su svi dosadašnji programi i aktivnosti te su dodani novi. Većina prihoda raspodijeljena je na komunalni program i infrastrukturu, program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije, socijalni program, upravljanje imovinom te financiranje ostalih potreba stanovnika općine. I dalje je planirano 50%-tno sufinanciranje udžbenika za osnovnoškolce, povećana su sredstva namijenjena radu udruga. Planiran je završetak uređenja proširenja groblja (I. faza) u prvoj polovici godine. Pokrenuti će se projekti izrade dokumentacije za uređenje centra Tuhlja i Tuheljskih Toplica, nastaviti proširenje javne rasvjete i asfaltiranja cesta i ostalo.

Ukoliko se želite bolje informirati, komentirati ili predložiti promjene proračuna Općine Tuhelj za 2018. godinu, pridružite nam se na javnom predstavljanju.

Napišite komentar