Novosti

Javna rasprava o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA KRAPINSKO-ZAGORSKA

OPĆINA TUHELJ

NAČELNIK

 

KLASA: 350-02/23-01/6

URBROJ: 2140-29-03-24-18

Tuhelj, 16.02.2024.

 

 

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) općinski načelnik Općine Tuhelj objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tuhelj

 

Javna rasprava trajat će 8 dana, od 23. veljače 2024. do 1. ožujka 2024.

Prijedlog plana dostupan je na mrežnim stranicama Općine Tuhelj i na mrežnim stranicama  izrađivača plana: www.aax.hr/planovi_u_izradi. U vrijeme trajanja rasprave plan je izložen na uvid u prostorijama Općine Tuhelj, Tuhelj 36; svakog radnog dana od 08.00 do 15.00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje prijedloga plana u Općini Tuhelj 1. ožujka 2024. u 12:00 sati.

Primjedbe na plan mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 1. ožujka 2024.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Tuhelj. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 1. ožujka 2024. do 15 sati.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

PPUO Tuhelj IV. izmjene i dopune PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU

PPUO Tuhelj IV. izmjene i dopune IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

Napišite komentar