Novosti

Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. ZJN 2016., a u vezi odredaba članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanja sukoba interesa, Općina Tuhelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. ZELENJAK D.O.O. za obavljanje komunalnih usluga i
  2. ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Pravilnik – jednostavna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE:

_____________________2019. godina_____________

1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 20.3.2019. godine (Oznaka: 2019/S 0F2-0010411)

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

PLAN NABAVE:

________________________2023. GODINA____________

Plan nabave Općine Tuhelj za 2023. godinu

Plan nabave Općine Tuhelj za 2023. godinu – I. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2023. godinu – II. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2023. godinu – III. izmjene i dopune

________________________2022. GODINA____________

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – I. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – II. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – III. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – IV. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – V. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – VI. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – VII. izmjene i dopune

Plan nabave Općine Tuhelj za 2022. godinu – VIII. izmjene i dopune

________________________2021. GODINA____________

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2021. – I. izmjene

Plan nabave 2021. – II. izmjene

Plan nabave 2021. – III. izmjene

Plan nabave 2021. – IV. izmjene

Plan nabave 2021. – V. izmjene

Plan nabave 2021. – VI. izmjene

________________________2020. GODINA____________

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2020. – I. izmjene

Plan nabave 2020. – II. izmjene

Plan nabave 2020. – III. izmjene

Plan nabave 2020. – IV. izmjene

Plan nabave 2020. – V. izmjene

________________________2019. GODINA_____________

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019. – I. izmjene i dopune

Plan nabave 2019. II. izmjene

Plan nabave 2019. III. izmjene

_________________________2018. GODINA____________

Plan nabave 2018

I. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave – II. izmjene i dopune

Plan nabave – III. izmjene

_________________________2017. GODINA______________

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjena plana nabave 2017.

II. izmjena plana nabave 2017.

_________________________2016. GODINA I RANIJE_______

Plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. _ izmjena

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

REGISTAR UGOVORA:

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

2022. GODINA: Registar ugovora 1.1.-30.6.2022. Registar ugovora 1.7.-31.12.2022.

2021. GODINA: Registar ugovora 2021.

2020. GODINA: Registar ugovora 2020.

2019. GODINA: Registar ugovora 2019.

2018. GODINA: Registar ugovora 2018.

2017. GODINA: Registar-ugovora-nabave-2017.

2016. GODINA: https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/07/Registar-ugovora-Op%C4%87ine-Tuhelj-za-2016.godinu.pdf

KONCESIJE:

Godisnje izvjesce za 2022. koncesije

Godisnje izvjesce za 2021. koncesije

Godisnje izvjesce za 2020. koncesije

Godisnje izvjesce za 2019. koncesije

Godisnje izvjesce za 2018. koncesije

Godisnje izvjesce za 2017. koncesije

Godisnje izvjesce za 2016. koncesije

Godisnje izvjesce za 2015. koncesije

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA:

Procedura stvaranja ugovornih obveza