Novosti

Javna nabava

Sukladno odredbi članka 80. ZJN 2016., a u vezi odredaba članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanja sukoba interesa, Općina Tuhelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja):

  1. ZELENJAK D.O.O. za obavljanje komunalnih usluga i
  2. ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. za javnu vodoopskrbu i odvodnju.

Pravilnik – jednostavna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE:

2019. godina

1. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Tuhlju – Obavijest o nadmetanju objavljena je na HTTPS://EOJN.NN.HR dana 20.3.2019. godine (Oznaka: 2019/S 0F2-0010411)

U EOJN-u JE OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA O NABAVI SA POTREBNIM PRILOZIMA.

SVE EVENTUALNE IZMJENE I/ILI DOPUNE OBAVIJESTI O NADMETANJU I/ILI DOKUMENTACIJE O NABAVI, ODLUKU O ODABIRU/PONIŠTENJU SA ZAPISNIKOM, OBAVIJEST O SKLOPLJENIM UGOVORIMA I OSTALE INFORMACIJE/DOKUMENTE VEZANE ZA PREDMETNI POSTUPAK NABAVE OBJAVIT ĆE SE PUTEM HTTPS://EOJN.NN.HR/OGLASNIK/

PLAN NABAVE:

________________________2021. GODINA____________

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2021. – I. izmjene

Plan nabave 2021. – II. izmjene

Plan nabave 2021. – III. izmjene

________________________2020. GODINA____________

Plan nabave 2020.

Plan nabave 2020. – I. izmjene

Plan nabave 2020. – II. izmjene

Plan nabave 2020. – III. izmjene

Plan nabave 2020. – IV. izmjene

Plan nabave 2020. – V. izmjene

________________________2019. GODINA_____________

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019. – I. izmjene i dopune

Plan nabave 2019. II. izmjene

Plan nabave 2019. III. izmjene

_________________________2018. GODINA____________

Plan nabave 2018

I. izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

Plan nabave – II. izmjene i dopune

Plan nabave – III. izmjene

_________________________2017. GODINA______________

Plan nabave za 2017. godinu

I. izmjena plana nabave 2017.

II. izmjena plana nabave 2017.

_________________________2016. GODINA I RANIJE_______

Plan nabave za 2016.g.

Plan nabave za 2016. _ izmjena

Plan nabave za 2015. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2012. godinu

REGISTAR UGOVORA:

Temeljem članka 28. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) “Naručitelj je obvezan objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama”

2019. GODINA

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Grad Zabok će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje regiistar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2018. GODINA:

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 101/17.) Općina Tuhelj će registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom te otvorenom obliku. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

2017. GODINA: Registar-ugovora-nabave-2017.

2016. GODINA: https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/07/Registar-ugovora-Op%C4%87ine-Tuhelj-za-2016.godinu.pdf

KONCESIJE:

Godisnje izvjesce za 2019. koncesije

Godisnje izvjesce za 2018. koncesije

Godisnje izvjesce za 2017. koncesije

Godisnje izvjesce za 2016. koncesije

Godisnje izvjesce za 2015. koncesije

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA:

Procedura stvaranja ugovornih obveza