Novosti

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.   

U izvještajnom periodu načelnik je provodio i izvršavao sve zadaće i obveze koje su Statutom Općine Tuhelj utvrđene kao njegove ovlasti i nadležnosti i to na transparentan način, na korist svih stanovnika Općine Tuhelj, vodeći se načelima etičnosti, jednakosti i sveopćeg uključivanja.

Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2021.   /  word

Napišite komentar