Novosti

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti

Na temelju odredaba članaka 19. i 21., obavljena je revizija učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije. Postupci revizije provedeni su od 8. srpnja 2020. do 27. rujna 2021. godine. Predmet revizije bio je upravljanje komunalnom infrastrukturom u jedinicama lokalne samouprave na području Krapinsko-zagorske županije.

Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u vezi s vođenjem evidencija o komunalnoj infrastrukturi, normativnim uređenjem upravljanja komunalnom infrastrukturom, upravljanjem komunalnom infrastrukturom te obavljanjem nadzora nad upravljanjem komunalnom infrastrukturom u 2019. i 2020. godini.

Državni ured za reviziju je na temelju utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije i kriterije za ocjenu učinkovitosti, ocijenio da je upravljanje komunalnom infrastrukturom u Općini Tuhelj učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja te su Općini dani nalozi i preporuke, čijom bi se provedbom povećala učinkovitost upravljanja komunalnom infrastrukturom.

Izvješće:

Općina Tuhelj

Napišite komentar