Novosti

IZVJEŠĆE NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD SRPNJA DO PROSINCA 2019. GODINE

Na temelju članka 35. b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) obveza Općinskog načelnika je da podnosi izvješće Općinskom vijeću dva puta godišnje, a koja je uređena člankom 49. Statuta Općine Tuhelj (Narodne novine 12/2018). Izvješće se podnosi za razdoblje siječanj – lipanj do 15. rujna tekuće godine te za razdoblje srpanj – prosinac do 31. ožujka sljedeće godine. U nastavku se daje Izvješće načelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2019. godine:

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019. PDF

Izvješće o radu načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2019.

Napišite komentar