Novosti

IZGRADNJA PARKA S FONTANOM U TUHELJSKIM TOPLICAMA

Predmet projekta je izgradnja i opremanje parka s fontanom u Tuheljskim Toplicama. Ovim projektom predviđa se krajobrazno uređenje neizgrađene površine izgradnjom fontane s pripadajućom podzemnom strojarnicom, perivojno uređenje stablima i travnjakom, opremanje klupama, koševima za otpatke i rasvjetom.
Projekt izgradnje i opremanja parka na predmetnoj lokaciji biti će dostupan javnosti, lokalnog stanovništva ali i svih ostalih posjetitelja Tuheljskih Toplica a koristit će se u boravišne svrhe.
Izgradnja i opremanje parka bit će izvedeno u nivelaciji s postojećim terenom. Pješački pristup na
građevinsku česticu ostvaruje se preko postojećeg pločnika županijske ceste na zapadnoj strani te pločnikom
kolnog prilaza Termi Tuhelj na južnoj i istočnoj strani. Kolni pristup omogućen je jedino u servisne svrhe, i to sa
sjeverozapadne i jugoistočne strane. Na građevnoj čestici neće biti prometa u mirovanju.
Oblikovni elementi koji karakteriziraju rješenje su: fontana, opločena površina, urbana oprema (klupe i
koševi za otpatke), stabla, grmovi, travnjak i javna rasvjeta.

Više informacija dostupno na sljedećem linku: OI-Tuhelj-IZGRADNJA PARKA S FONTANOM U T.T.

Napišite komentar