Novosti

Iskaz interesa za vrtne kompostere i spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada

Obavještavamo sve korisnike usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tuhelj da će Općina Tuhelj od 17. do 24. svibnja 2018. godine prikupljati podatke o korisnicima koji su zainteresirani za nabavu vrtnih kompostera i spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada.

Kompostirati se mogu ljuske od jajeta, kore od voća i povrća, listovi salate, ljuske od krumpira, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, ostaci od povrća, piljevina, kora drveta, slama.

Korisnik vrtnog kompostera je dužan u vlastitom dvorištu osigurati mjesto za smještaj spremnika za kompost koji će koristiti u vlastite svrhe.

Korisnici spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada dužni su razvrstavati biorazgradivi otpad.

Cijena komunalne usluge ovisit će o odvozu razvrstanog biorazgradivog otpada.

Važno je napomenuti da nove Zakonske regulative nalažu cijene odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog otpada, stoga ukoliko se odlučite za spremnike, odvoz  i zbrinjavanje istog cijena komunalne usluge biti veća, a ukoliko ćete sami zbrinjavati razvrstani biorazgradivi otpad cijena komunalne usluge će biti manja.

Nabava vrtnih kompostera i spremnika za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada za korisnike je besplatna, a podaci se prikupljaju u svrhu prijave na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Korisnici koji se prijave biti će dužni preuzeti spremnik ili vrtni komposter po njegovoj isporuci od strane Fonda te ga čuvati 5 godina.

Prijava se može izvršiti isključivo putem obrasca i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tuhelj.

IZJAVA-spremnici za biorazgradivi otpad

IZJAVA-komposteri

 

 

Napišite komentar