Novosti

INSPEKCIJSKI NADZOR PROVEDBE ZAKONA O VATROGASTVU

Danas je u Općini Tuhelj obavljen redovni inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o vatrogastvu (“NN”, broj:106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04-pročišćeni tekst, 174/04, 38/09 i 80/0).
Nadzor je obavio inspektor za vatrogastvo Samostalne službe za inspekcijske poslove, odjel inspekcije za vatrogastvo, Područna jedinica Krapina temeljem članka 40. stavak 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (“NN”, broj150/2011, 22/2012, 39/2013, 125/2013 i 148/2013) članka 35. stavak 1., članak 51. stavak 2. i 4., članka 52. i 62. Zakona o zaštiti i spašavanju (“NN”, broj174/2004, 79/2007, 38/2009 i 127/2010), članka 24. do 33. Zakona o sustavu državne uprave (“NN” broj 150/2011), te sukladno Godišnjem planu inspekcijskog nadzora sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu, KLASA:821-01/13-01/01, URBROJ:543-01-09-01-13-1 od 17. prosinca  2013. godine.

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Napišite komentar