Novosti

Informiranje o Lokalnom programu za mlade

Općina Tuhelj je na 14. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16.10.2018. godine donijela Lokalni program za mlade. Tako je Tuhelj postala prva općina koja je službeno donijela taj dokument. Na posljednji dan provođenja projekta “Tuhelj ZA mlade!” (31.10.2018.) koji je imao za cilj donošenje Lokalnog programa za mlade Općine Tuhelj održana je prezentacija mjera koje će se provoditi u narednih 5 godina. Upućena je zahvala onima koji su pridonijeli uspješnom provođenju projekta, te poziv nadalje svima da se uključe u organizaciju i provođenje aktivnosti. U sklopu Lokalnog programa ‘Tuhelj za mlade’ planirano je 23 mjera za poboljšanje položaja mladih, a sam program sadrži šest tematskih područja: obrazovanje, rad i zapošljavanje te poduzetništvo, zdravlje i zdrave stilove života, socijalnu politiku, kulturu mladih i demokratsko građanstvo.

Prezentacija s predstavljanja Lokalnog programa za mlade:

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE prezentacija

 

Napišite komentar