Novosti

Zaštita osobnih podataka

EU parlament je u travnju 2016. godine odobrio i usvojio Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (GDPR) koja je, nakon dvogodišnjeg prijelaznog razdoblja, stupila na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Svrha je i smisao Uredbe osigurati zaštitu privatnosti svakog pojedinaca i to obvezivanjem organizacija koje koriste osobne podatke u svom radu, na odgovornost za zaštitu povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka. Navedeni zakonodavni okvir jamči europskim građanima ujednačeno pravo na zaštitu osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji te propisuje mehanizme za lakše koordiniranje aktivnosti nadzornih tijela država članica Unije.

Opća uredba (GDPR)

https://azop.hr/images/dokumenti/626/opca-uredba.pdf

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Pravilnik Općine Tuhelj

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Tuhelj

Službenik za zaštitu osobnih podataka