Novosti

Savjetovanja

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-komunalnom-redu (4)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-s-zainteresiranom-javnoscu-eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-opcini-tuhelj/

Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga obavljanja dimnjačarskih poslova
https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-s-zainteresiranom-javnoscu-opci-uvjeti-isporuke-komunalne-usluge-obavljanja-dimnjacarskih-poslova/

Proračun za 2022. godinu, Odluka o izvršavanju proračuna te programi uz Proračun za 2022. godinu

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-proracuna-za-2022-godinu-i-odluka-i-programa-uz-proracun/

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-ii-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-komunalnoj-naknadi/

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o cijeni grobljanskih usluga

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-cijeni-grobljanskih-usluga/

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-poslovnika-o-radu-opcinskog-vijeca/

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-tuhelj-2/

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-program-gradenja-komunalne-infrastrukture-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-o-prijedlogu-programa-potpora-u-poljoprivredi-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-uredenju-prometa-na-podrucju-opcine-tuhelj/

PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU

https://tuhelj.hr/proracun-2021/

PRAVILNIK O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-dodjeli-javnih-priznanja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-osnivanju-djecjeg-vrtica/

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-tuhelj/

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-socijalnoj-skrbi-opcine-tuhelj/

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

https://tuhelj.hr/proracun-2020/

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO OPĆINE TUHELJ

 https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU:

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnom-redu/

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA:

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-agrotehnickim-mjerama/

II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-sufinanciranju-programa-i-projekata-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA:https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-obavljanju-dimnjacarskih-poslova/

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnim-djelatnostima/

ODLUKA O PAUŠALNOM POREZU: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-visini-pausalnog-poreza/

PRORAČUN ZA 2019. GODINU: https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2019-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2020-i-2021-godinu/

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE (6.9.-6.10.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-lokalnog-programa-za-mlade/

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA (21.5.-29.5.2018.):  https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-te-divljim-zivotinja/

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA (19.3.-16.4.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-tuhelj/

STATUT OPĆINE TUHELJ (15.1.-22.1.): https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-statuta-opcine-tuhelj/

PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (15.11.-7.12.2017.): https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2018-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2019-i-2020-godinu/