Novosti

Savjetovanja

NACRT ODLUKE O I. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU I I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UZ PRORAČUN

Obrazac – Javno savjetovanje – Proračun 2023. i Programi – I. izmjene

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Tuhelj za 2023. godinu – PRIJEDLOG

Obrazloženje svih programa – I. rebalans

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu 

I. izmjene Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

I. izmjene Program financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu

I. izmjene Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

I. izmjene Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Obrazac – Javno savjetovanje – Proračun 2023. i Programi – I. izmjene

NACRT ODLUKE O AUTOTAKSI PRIJEVOZU NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

Nacrt Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Tuhelj

Obrazac za savjetovanje

Obrazac-za-savjetovanje-AUTOTAKSI PRIJEVOZ

Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće – Odluka o autotaksi prijevozu

NACRT IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU ZA RAZDOBLJE 2019-2022. godine

Nacrt Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2019-2022. godine

Nacrt izvješća o stanju u prostoru Općine Tuhelj

Obrazloženje

obrazl. izvj.o stanju u prostoru

Obrazac za savjetovanje

Obrazac za savjetovanje

izvješće o provedenom savjetovanju

izvjesce o stanju u prostoru

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Prijedlog Pravilnika o jednostavnoj nabavi

1.-Odluka-o-pokretanju-postupka-i-imenovanju-povjerenstva

2.-a-Poziv-za-dostavu-ponude 2.-Poziv-za-dostavu-ponude

3.-Ponudbeni-list

4.-Troškovnik

5.-Upisnik-o-zaprimanju-ponuda

6.-Zapisnik-o-pregledu-i-ocjeni-ponuda

6.-a-Prijedlog-za-odabir-ponude

6.-b-Prijedlog-za-poništenje-postupka-JN

7.-Odluka-o-odabiru-najpovoljije-ponude

8-Obavijest-o-odabiru-najpovoljnije-ponude

9-Odluka-o-poništenju-postupka-JN

10.-Obavijest-o-poništenju-postupka-JN

Obrazlozenje-nacelnika

Obrazac-za-javno-savjetovanje-Pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi

Izvjesce-o-provedbi-postupka-javnog-savjetovanja-Pravilnik o jednostavnoj nabavi

ODLUKA I PROGRAMI UZ PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.:

Obrazac za javno savjetovanje – Odluka i programi uz proračun 2023.

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Tuhelj 2023.

Plan upravljanja imovinom Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program financiranja javnih potreba socijalne skrbi za 2023. godinu

Program financiranja javnih potreba u kulturi za 2023. godinu

Program financiranja javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2023. godinu

Program utroška spomeničke rente za 2023. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2023. godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2023. godini

Program utroška turističke pristojbe u 2023. godini

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja proračun – programi

PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.

Prijedlog Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. – OPĆI I POSEBNI DIO – excel   /  PDF

Prijedlog Proračuna Općine Tuhelj za razdoblje 2023.-2025. – OBRAZLOŽENJE – word      /       PDF

Javno savjetovanje – Proračun 2023.

Obrazac – Javno savjetovanje – Proračun 2023.

Izvješće o provedenom postupku javnog savjetovanja proračun

II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Tuhelj za 2022. godinu

Obrazac-Javno-savjetovanje-Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna

Obrazloženje – II. izmjene i dopune proračuna 2022.

Izvješće o provedbi postupka javnog savjetovanja – II. izmjene i dopune Proračuna 2022.

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2023. GODINU

NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI OPĆINE TUHELJ ZA 2023. godinu

Nacrt Program potpora poljoprivrednicima 2023.

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje

Obrazac za savjetovanje

Obrazac za savjetovanje-Program potpore u poljoprivredi za 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju

izvjesce_program_poljoprivreda

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI-NACRT PRIJEDLOGA

NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

NACRT PRIJEDLOGA Odluke o socijalnoj skrbi

OBRAZLOŽENJE

Obrazloženje

Obrazloženje

Obrazac za savjetovanje

Obrazac za savjetovanje-ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI

Izvješće o provedenom savjetovanju

izvjesce_odluka o soc.skrbi

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom redu

Odluka-o-izmjeni-i-dopuni-Odluke-o-komunalnom-redu (4)

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Tuhelj

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-s-zainteresiranom-javnoscu-eticki-kodeks-nositelja-politickih-duznosti-u-opcini-tuhelj/

Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga obavljanja dimnjačarskih poslova
https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-s-zainteresiranom-javnoscu-opci-uvjeti-isporuke-komunalne-usluge-obavljanja-dimnjacarskih-poslova/

Proračun za 2022. godinu, Odluka o izvršavanju proračuna te programi uz Proračun za 2022. godinu

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-proracuna-za-2022-godinu-i-odluka-i-programa-uz-proracun/

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-ii-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-komunalnoj-naknadi/

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o cijeni grobljanskih usluga

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-odluke-o-cijeni-grobljanskih-usluga/

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-poslovnika-o-radu-opcinskog-vijeca/

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Tuhelj

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-tuhelj-2/

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-program-gradenja-komunalne-infrastrukture-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2021. godinu

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-program-odrzavanja-komunalne-infrastrukture-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-o-prijedlogu-programa-potpora-u-poljoprivredi-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2021-godinu/

ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-uredenju-prometa-na-podrucju-opcine-tuhelj/

PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA 2021. GODINU

https://tuhelj.hr/proracun-2021/

PRAVILNIK O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-dodjeli-javnih-priznanja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-osnivanju-djecjeg-vrtica/

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-tuhelj/

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE TUHELJ

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-socijalnoj-skrbi-opcine-tuhelj/

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

https://tuhelj.hr/proracun-2020/

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO OPĆINE TUHELJ

 https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU:

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnom-redu/

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA:

https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-agrotehnickim-mjerama/

II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-sufinanciranju-programa-i-projekata-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA:https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-obavljanju-dimnjacarskih-poslova/

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnim-djelatnostima/

ODLUKA O PAUŠALNOM POREZU: https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-visini-pausalnog-poreza/

PRORAČUN ZA 2019. GODINU: https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2019-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2020-i-2021-godinu/

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE (6.9.-6.10.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-lokalnog-programa-za-mlade/

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA (21.5.-29.5.2018.):  https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-te-divljim-zivotinja/

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA (19.3.-16.4.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-tuhelj/

STATUT OPĆINE TUHELJ (15.1.-22.1.): https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-statuta-opcine-tuhelj/

PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (15.11.-7.12.2017.): https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2018-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2019-i-2020-godinu/