Novosti

Savjetovanja

ODLUKA O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

http://tuhelj.hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-uredenju-prometa-na-podrucju-opcine-tuhelj/

PRAVILNIK O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TUHELJ

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-dodjeli-javnih-priznanja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-osnivanju-djecjeg-vrtica/

STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE TUHELJ

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-statutarna-odluka-o-izmjenama-i-dopunama-statuta-opcine-tuhelj/

ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI OPĆINE TUHELJ

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-socijalnoj-skrbi-opcine-tuhelj/

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU

http://tuhelj.hr/proracun-2020/

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-odluka-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-komunalnoj-naknadi/

III. IZMJENE I DOPUNE PPUO OPĆINE TUHELJ

 http://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-iii-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-tuhelj/

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU:

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnom-redu/

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA:

http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-agrotehnickim-mjerama/

II. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ: http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-pravilnik-o-sufinanciranju-programa-i-projekata-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-tuhelj/

ODLUKA O OBAVLJANJU DIMNJAČARSKIH POSLOVA:http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-obavljanju-dimnjacarskih-poslova/

ODLUKA O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-komunalnim-djelatnostima/

ODLUKA O PAUŠALNOM POREZU: http://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-odluka-o-visini-pausalnog-poreza/

PRORAČUN ZA 2019. GODINU: http://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2019-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2020-i-2021-godinu/

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE (6.9.-6.10.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-lokalnog-programa-za-mlade/

ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA I NAČINU POSTUPANJA S NAPUŠTENIM I IZGUBLJENIM ŽIVOTINJAMA TE DIVLJIM ŽIVOTINJAMA (21.5.-29.5.2018.):  https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-uvjetima-i-nacinu-drzanja-kucnih-ljubimaca-i-nacinu-postupanja-s-napustenim-i-izgubljenim-zivotinjama-te-divljim-zivotinja/

ODLUKA O NERAZVRSTANIM CESTAMA (19.3.-16.4.2018.)https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-u-postupku-donosenja-odluke-o-nerazvrstanim-cestama-na-podrucju-opcine-tuhelj/

STATUT OPĆINE TUHELJ (15.1.-22.1.): https://tuhelj.hr/javno-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-statuta-opcine-tuhelj/

PRORAČUN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU (15.11.-7.12.2017.): https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2018-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2019-i-2020-godinu/