Novosti

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je pojam koji obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera u čijem provođenju je potrebna uska suradnja političkog vodstva jedinica lokalne samouprave, stručnjaka te samog stanovništva pojedinog područja.  Tijekom procesa približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji usvojen je i cijeli niz pravnih propisa, uredbi i pravilnika, koji detaljnije reguliraju gospodarenje posebnim vrstama otpada.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM: https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-Plan-gospodarenja-otpadom-2017.-2020..pdf

PLAN GOSP.OTPADOM OPĆINA TUHELJ 2017.-2020.

ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADAhttps://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-o-dodjeli-obavljanja-javne-usluge-prikupljanja-mije%C5%A1anog-i-komunalnog-otpada.pdf

ODLUKA O PRIKUPLJANJU OTPADAhttps://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/02/Odluka-o-prikupljanju-otpada.pdf

ODLUKA O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA: https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2018/03/Odluka-o-mjerama-za-spre%C4%8Davanje-nepropisno-odba%C4%8Denog-otpada.pdf

OBRAZAC ZA PRIJAVU NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

CJENIK ZA ODVOZ I DEPONIRANJE OTPADA KOJI SE PRIMJENJUJE OD 01.11.2018.

https://www.zelenjak.hr/cjenik10.html

ZELENI OTOCI

Na području općine Tuhelj nalaze se tri “Zelena otoka” za odvojeno prikupljanje otpada i to u naselju Pristava, Tuhelj i Sveti Križ.

Na navedenim ” Zelenim otocima” može se odlagati papir,  plastika i staklo.

Za svako nepropisno odlaganje otpada na navedenim otocima poduzet će se mjere za nepropisno odbačen otpad.

 

RASPORED ODVOZA SMEĆA OD SIJEČNJA DO PROSINCA 2020.

ODVOZ SMEĆA 2020.

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE I ODLAGALIŠTE OTPADA U MEDVEDOVOM JARKU

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019.godinu