Novosti

I. izmjene Javnog poziva za dodjelu potpore poljoprivrednicima u 2019. godini

Na temelju članka 30. Statuta Općine Tuhelj („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 12/18)  i Odluke o subvencioniranju poljoprivrednika u 2019. godini (KLASA:021-05/18-01/18, URBROJ:2135-3-1/18-12 ) od 14.12.2018., Općinski načelnik  objavljuje

 

I.IZMJENE JAVNOG POZIVA

za dodjelu potpora poljoprivrednicima na području Općine Tuhelj

za 2019. godinu

 

  1. Mijenja se prva rečenica u točki 3., stavku 1. javnog poziva tako da sada glasi:

“3.NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA I ISPLATE POTPORE

Zahtjev za dodjelu potpora se podnosi do 31.12.2019. godine odnosno do utroška sredstava osiguranih u proračunu.”

 

2. Ostale odredbe javnog poziva ostaju nepromijenjene.

3. Ove I. izmjene biti će objavljene  na stranici Općine Tuhelj; www.tuhelj.hr , a sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Tuhelj, na telefon 049/556-105, 049/557-244, ili putem maila: opcina-tuhelj@kr.t-com.hr, opcina.tuhelj@kr.t-com.hr.

 

KLASA: 421-01/19-01/002

URBROJ: 2135-03-03/19-02

Tuhelj, 02.12.2019.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Hercigonja

 

Tekst Javnog poziva možete pronaći na sljedećoj poveznici:

https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-potporu-poljoprivrednicima-na-podrucju-opcine-tuhelj-za-2019-godinu/

Napišite komentar