Novosti

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2021. godinu

Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/2015) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 12/18 i 3/20),  načelnik Općine Tuhelj objavljuje

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za 2021. godinu

Napišite komentar