Novosti

ELEMENTARNA NEPOGODA ZBOG SUŠE – poziv poljoprivrednicima da prijave štetu

 

Na temelju Odluke župana Krapinsko-zagorske županije o proglašenju prirodne nepogode – suša za područje Općina Mače, Tuhelj i Zlatar Bistrica , KLASA: 990-05/22-01/06, URBROJ: 2140-02-22-5 od 19. rujna 2022. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda, poziva oštećenike sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) za prijavu šteta od prirodne nepogode-suša u periodu od 20. rujna do 27.rujna 2022. godine.

Prijavu štete potrebno je prijaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu.

Prijava štete na poljoprivredi

Sukladno članku 10. Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda

(3) Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika

(4) Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIPBG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice.

Upute za prijavu na poljoprivredi:

Obrazac (PN) za prijavu šteta u poljoprivredi možete preuzeti i popuniti u Općini Tuhelj, kao prilog obrascu prijave obavezno dostavite LIST A i B Zahtjeva za potporu za 2022. godinu koji ste preuzeli prilikom prijave poticaja u APPRRR-u u Krapini.

Prijavu možete izvršiti u JUO-u radnim danom u vremenu od;  

7:00-15:00 sati i u utorak 27.rujna u vremenu od 7:00-18:00 sati i

neradnim danom 24. rujna (subota) u vremenu od 10:00-12:00 sati.

Dodatne informacije dostupne su na kontakt broju telefona; 049/556-105 i 049/557-244.

PRILOZI:

Obrazac za prirodnu nepogodu

poziv-predaja zahtjeva

Odluka o proglašenju

 

Napišite komentar