Novosti

DODJELA PLAKETA I PRIZNANJA OPĆINE TUHELJ

povodom dana Općine Tuhelj

Općinsko vijeće Općine Tuhelj na sjednici održanoj 08. kolovoza 2014. godine donijelo je Odluku o dodjeli Plaketa i Priznanja povodom Dana općine Tuhelj 2014. godine.

Temeljem članka 12. Statuta Općine Tuhelj ( SG KZŽ br. 14/09 i 11/13) i raspisanog javnog poziva
Općinsko vijeće Općine Tuhelj na sjednici od 08.08.2014. godine donosi
                                              
                                                ODLUKU

I. Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj dodjeljuju plaketu Općine Tuhelj:
1. IVANKI ŠPETIĆ
– za dugogodišnji osobni angažman u razvoju društvenih
odnosa, posebno značajnih za Općinu Tuhelj
2. ANTUNU JELAČIĆU
– za poseban doprinos i veliki osobni angažman u društvenom radu za
lokalnu zajednicu te osobite uspjehe u razvoju poljoprivrede
3. HRVATSKE CESTE d.o.o.
– za poseban doprinos u poboljšanju cestovne infrastrukture na području Općine Tuhelj
II. Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj dodjeljuju slijedeća priznanja:
1. „Strojobravarska radnja“ – vl. Vlado Haramina, Trsteno 10a, Tuhelj
2. Udruzi Bregi Zagorja
3. Nataliji Knezić- Medvedec – po prijedlogu OŠ Lijepa naša Tuhelj
4. Pavici Iveković – po prijedlogu Društva naša djeca Tuhelj
5. Josipu Poljancu – po prijedlogu DVD Tuhelj
6. Mladenu Fiketu – po prijedlogu Etno udruge Kolovrat
7. Tomislavu Pukljaku – po prijedlogu Gromovi Zagorja
8. Nevenki Tramišak – po prijedlogu KUD-a Naša Lipa
9. Kristini Črne – po prijedlogu KUD-a Naša Lipa
10. Zdravku Iliću – po prijedlogu ŠD Tuhelj
11. Božidaru Vragoviću – po prijedlogu Društva vinogradara, vinara i prijatelja dobrog vina Trs Tuhelj
12. Stjepanu Petrini – po prijedlogu Matice umirovljenika općine Tuhelj
13. Ivanu Ratkajcu – po prijedlogu Udruge za uzgoj, zaštitu i lov divljači Srndać Tuhelj
14. Danijelu Drenškom – po prijedlogu Udruge Zagorje u srcu
15. Zdenku Gajšaku – po prijedlogu Puhačkog orkestra Lipa Tuhelj
III. Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj nagrađuje s 500,00 kn:
1. za najbolje postignute uspjehe u osnovnoškolskom obrazovanju:
a. Filipa Stjepana Hanžeka i
b. Paulu Škreblin
2. za najbolje postignute uspjehe u srednjoškolskom obrazovanju
Barbaru Iveković
3. za najbolje postignute uspjehe na visokom školovanju
Katarinu Ostrež
IV. Povodom Dana Općine Tuhelj Općinsko vijeće Općine Tuhelj dodjeljuju priznanja studentima s
prebivalištem na području Općine Tuhelj koji su diplomirali u periodu od rujna 2013. do kolovoza 2014. godine:
1. Katarini Ostrež
2. Mateji Cimperšak
3. Filipu Šurini
4. Tomislavu Tramišaku
Obzirom da je unaprijed određena procedura dostave prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Tuhelj pismenim putem te  je određen rok za dostavu  pismenih prijedloga sa obrazloženjem bio
31.07.2014. godine, nažalost usmeni prijedlog koalicije HDZ-HSS-ZDS-HSLS-a iznesen na sjednici Općinskog
vijeća nije blio mogućeizglasati jer je isti iznesen sa zakašnjenjem i usmenim putem, a to je protivno objavljenom javnom
pozivu za dodjelu općinskih priznanja povodom Dana općine 2014. godine.
Obzirom da Općina Tuhelj posluje u skladu sa zakonskim propisima i Odlukama Općinskog vijeća skrećemo
pažnju predlagačima da se ubuduće treba pridržavati unaprijed određenih pravila. 

Napišite komentar