Novosti

DND Tuhelj sudjelovao u aktivnostima projekta “Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu”

Ključni rezultati istraživanja potreba roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama

te potreba stručnjaka

Kao član Koalicije za ranu intervenciju u djetinjstvu, ČLANICE DRUŠTVA „NAŠA DJECA“
TUHELJ aktivno su sudjelovale u aktivnostima projekta „Koalicija za ranu intervenciju u
djetinjstvu“, podržanog od strane Fonda za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i
Norveške u okviru EGP grantova.
U okviru projekta smo sudjelovali i u pripremi i provedbi istraživanja o potrebama roditelja djece
s razvojnim rizicima i teškoćama, potrebama stručnjaka različitih profila i potrebama za
osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji. S vama dijelimo
ključne rezultate istraživanja.
Također, rezultate istraživanja smo koristili i u izradi takozvanog policy brief dokumenta –
dokumenta s preporukama za zagovaranje integriranog modela rane intervencije u djetinjstvu u
Krapinsko-zagorskoj županiji. Dokument je nastao kao rezultat prijašnjih sastanaka Koalicije i
Mreže te sastanaka i povratnih informacija članova Upravnog odbora HURID-a.
Trenutno su u tijeku sastanci s donositeljima odluka s kojima zajednički razmatramo na koje
načine se navedene preporuke mogu koristiti te koje su mogućnosti za poboljšanje položaja
djece s razvojnim rizicima i teškoćama te njihovih obitelji.
O projektu i provedenim aktivnostima u sklopu projekta možete pročitati više na mrežnoj stranici
KRID-a: https://krid.hurid.hr/.

 

Napišite komentar