Novosti

Dječji tjedan u Općini Tuhelj

Načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja primio je u Dječjem tjednu dječje vijećnike, forumaše i djecu škole i vrtića. Tema susreta bila je Dječja prava i potrebe djece TuhljaU ugodnom razgovoru uz kakao informirao je djecu o projektima koje općina poduzima za poboljšanje uvjeta života djece. Odgovarao je njihova pitanja te je izvijestio o poduzetom od prošlog susreta s djecom. Općina poduzima mjere za otkup zemljišta kako bi se omogućilo proširenje dječjeg vrtića. Kreće se s produljenjem nogostupa prema Tuheljskim Toplicama i Proseniku kako bi bilo sigurnije kretanje prometnicima. Rasvjeta u Glogovcu je pred završetkom.

Djeca su načelniku općine govorila o svojim aktivnostima u ovoj godini te svemu što se za njih i s njima organizira u Dječjem tjednu. Ukazala su na neke svoje potrebe u mjestu, školi i vrtiću. Smatraju da je potrebno maknuti malu kučicu za igru na dječjem igralištu (klima se) te da se zamjeni novom (okruglom) ljuljačkom jer je na ljuljačkama uvijek gužva. Potrebna je i zamjena zaštitne mreže na vanjskom igralištu prema prilazu parkiralištu te je načelnik obećao da će se nabaviti i postaviti nova jer igralište koriste svi u mjestu.

Dječjem vijeću je završio rad u 10. mandatu te će načelnik raspisati izbore za 11. mandat.

Raspisuje se natječaj za male projekte djece koji će se financirati iz dječjeg participativnog proračuna te je dogovoreno koja će djeca vrednovati projekte.

 

Napišite komentar