Novosti

Dimnjačarske usluge

2021. - 2026.:

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga
Odluka o davanju koncesije – dimnjačarski poslovi
Cjenik dimnjačarskih poslova

KONTAKT:

DIMNJAČAR, USLUŽNI OBRT – VL. MARKO POGAČIĆ:

E-mail: dimko.pogacic@gmail.com

Mob.: 0981745276

 

2016. - 2021.:

ODLUKA O RASPISIVANJU KONCESIJE:

https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/11/Odluka-o-raspisivanju-koncesije-za-obavljanje-dimnja%C4%8Darskih-poslova-na-podru%C4%8Dju-Op%C4%87ine-Tuhelj.pd

ODLUKA O DAVANJU KONCESIJE:

https://tuhelj.hr/wp-content/uploads/2014/11/Odluka-o-davanju-koncesije-za-obavljanje-dimnja%C4%8Darskih-poslova.pdf

KONTAKT:

„Dimnjačar“ uslužni obrt, vl. Ivica i Marko Pogačić, Kraljevec na Sutli: 0981745276

CJENIK:

cjenik dimnjač.usluga