Novosti

Biračka mjesta – Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

 

REPUBLIKA HRVATSKA

IZBORNO POVJERENSTVO III. IZBORNE JEDINICE

 

KLASA: 013-03/20-02/5

URBROJ: 2186-165-20-57

VARAŽDIN, 26.06.2020.

 

Na osnovi članka 61. točke 2. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 66/15-pročišćeni tekst, 104/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19), Izborno povjerenstvo III. izborne jedinice donosi

 

 

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

 

U III. izbornoj jedinici na području Općine Tuhelj određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj                                      1.

SVETI KRIŽ I

KUĆA KREŠIMIRA KOLETIĆA, SVETI KRIŽ 56

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

SVETI KRIŽ: SVETI KRIŽ 2-120 (PARNI), SVETI KRIŽ 1-121 (NEPARNI)

 

2. Biračko mjesto broj                                      2.

SVETI KRIŽ II

KUĆA ANKICE FEKEŽA, SVETI KRIŽ 205

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

SVETI KRIŽ: SVETI KRIŽ 122-380 (PARNI), SVETI KRIŽ 123-379 (NEPARNI)

 

3. Biračko mjesto broj                                      3.

TUHELJ

OSNOVNA ŠKOLA LIJEPA NAŠA TUHELJ, TUHELJ 54

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

TUHELJ: TUHELJ

 

4. Biračko mjesto broj                                      4.

TRSTENO

KUĆA ŠTEFANIJE I LJUDEVITA HUDIĆA, TRSTENO  1C

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

BANSKA GORICA: BANSKA GORICA, TRSTENO: TRSTENO

 

5. Biračko mjesto broj                                      5.

GLOGOVEC ZAGORSKI

KUĆA BOŽE LONČARIĆA, GLOGOVEC ZAGORSKI 37

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

GLOGOVEC ZAGORSKI: GLOGOVEC ZAGORSKI, LIPNICA ZAGORSKA: LIPNICA ZAGORSKA

 

6. Biračko mjesto broj                                      6.

ČREŠNJEVEC

KUĆA RADE HORVATIN, ČREŠNJEVEC, ULICA STJEPANA PUKLJAKA 15D

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

ČREŠNJEVEC: ČREŠNJEVEC, IVANEČKA ULICA, KUMROVEČKA ULICA, PREGRADSKA ULICA, STUBIČKA ULICA, ULICA RUDOLFA KROFLINA, ULICA STJEPANA PUKLJAKA, ULICA VLADIMIRA TKALČIĆA, ZABOČKA ULICA, ZAGORSKA ULICA, ZAGREBAČKA ULICA, ZAPREŠIČKA ULICA

 

7. Biračko mjesto broj                                      7.

TUHELJSKE TOPLICE

TERME TUHELJ D.O.O. – DVORAC MIHANOVIĆ, TUHELJSKE TOPLICE, ULICA LJUDEVITA GAJA 4

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

TUHELJSKE TOPLICE: BOLNIČKA ULICA, HOTELSKA ULICA, I BOLNIČKI ODVOJAK, I. BOLNIČKI OGRANAK, I. MIHANOVIĆEV OGRANAK, II. MIHANOVIĆEV OGRANAK, III. MIHANOVIĆEV OGRANAK, KLANJEČKA ULICA, MUSTAČEV PUT, TUHELJSKA ULICA, ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA, ULICA LJUDEVITA GAJA, ULICA MATIJE GUPCA, ULICA SLAVICE JEŽEK, ULICA STJEPANA LOINE

 

8. Biračko mjesto broj                                      8.

LENIŠĆE

KUĆA DRAGUTINA ORLOVIĆA, LENIŠĆE 49

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

LENIŠĆE: LENIŠĆE

 

9. Biračko mjesto broj                                      9.

PRISTAVA

KUĆA POK. EMILA GJURIĆA, PRISTAVA 135

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PRISTAVA: PRISTAVA

 

 

 

10. Biračko mjesto broj                                      10.

PROSENIK

SELJAČKI DOM, PROSENIK

 

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u

 

PROSENIK: PROSENIK

 

 

 

 

 

Predsjednica

SNJEŽANA HRUPEK-ŠABIJAN

 

Napišite komentar