Novosti

Apeliramo na odgovorno ponašanje građana radi sprječavanja požara!

Apeliramo na odgovorno ponašanje građana kako bi se spriječio požar:

VAŽNO!

Prije paljenja vatre, (korova, granja i slično) na otvorenom prostoru potrebno je poduzeti odgovarajuće preventivne mjere da se vatra ne proširi na druge površine ili objekte, a naročito:

* Tvari koje se spaljuju moraju se pomaknuti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, javnih cesta, stambenih, građevinskih i drugih objekata koje bi vatra i dim mogli ugroziti

* Oko mjesta paljenja potrebno je očistiti sigurnosni pojas u krugu od najmanje 3 metra

* Ovisno o količini tvari i veličini površine koja se spaljuje potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja osoba sposobnih za početno gašenje požara

* Uz mjesto loženja potrebno je osigurati priručna sredstva za gašenje (lopata, metlanice, grablje, voda i dr.), a količina i broj istih mora odgovarati količini tvari i veličini površine koja se spaljuje

* Paljenje poduzimati za mirna vremena

* Nakon spaljivanja potrebno je mjesto spaljivanja temeljito pregledati, a ostatak vatre i žara u potpunosti pogasiti

S obzirom da mala vatra može imati velike posljedice, apeliramo na sve mještane:

Pridržavajte se zakonskih odredbi, ne palite vatru na nedozvoljenim mjestima, ne ostavljajte upaljenu vatru bez nadzora, ne uništavajte prirodu i okoliš.
Ukoliko dođe do nekontroliranog širenja vatre odmah obavijestite vatrogasce na broj telefona 193.

 

KAZNENE ODREDBE

Za neodgovorno ponašanje kojim se izazove požar predviđene su visoke kazne. Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora do 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.
Nepromišljenim spaljivanjem može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći kazna zatvora do tri godina, ako je djelo počinjeno iz nehaja. Ukoliko je djelo počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama.

Napišite komentar