Novosti

Javna tribina o Proračunu Općine Tuhelj za 2019. godinu

Općina Tuhelj organizira Javnu tribinu o Proračunu Općine za 2019. godinu koja će se održati dana 05. prosinca sa početkom u 19.00 sati u prostorijama vijećnice Općine Tuhelj.

Ukoliko se želite bolje informirati, komentirati ili predložiti promjene proračuna Općine Tuhelj za 2019. godinu, pridružite nam se na javnom predstavljanju.

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od najvažnijih dokumenata Općine, Općina Tuhelj dana 15. studenog pokrenula je proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog.

Prijedlog proračuna možete vidjeti na slijedećem linku:

https://tuhelj.hr/javni-poziv-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-u-postupku-donosenja-proracuna-opcine-tuhelj-za-2019-godinu-i-projekcije-proracuna-za-2020-i-2021-godinu/

Napišite komentar