Novosti

Javno savjetovanje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje

 

JAVNI POZIV

 

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj

 

 

Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj.

 

Pravna osnova za donošenje ove Odluke temelji se na članku 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine», broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22).

 

Odluka o uređenju prometa na području općine Tuhelj donesena je 16.11.2020. godine i objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije br. 49/20, a prva dopuna Odluke donesena je 18.12.2020. godine (SG KZŽ br. 4/21).

 

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se ograničavanje prometa teretnih vozila na nerazvrstanim cestama na području općine Tuhelj. U članku 13.stavku 1. zabranjuje se promet na svim nerazvrstanim cestama za teretna vozila čije osovinsko opterećenje prelazi 6 tona, a u istom članku dodaje se stavak 2. u kojem su definirane nerazvrstane ceste na kojima je zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima, bez obzira na osovinsko opterećenje, osim za potrebe lokalnog stanovništva.

 

Svoje prijedloge i mišljenja možete dostaviti na popunjenom obrascu koji se daje u prilogu ovom Javnom pozivu i poslati na e-mail adresu pisarnica@tuhelj.hr ili poštom na Općina Tuhelj, Tuhelj 36, Tuhelj.

 

Javno savjetovanje otvoreno je od 06.11.2023. godine do 06.12.2023. godine do 23,59 sati.

 

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.

Izvješće će biti objavljeno na mrežnim stranicama Općine Tuhelj, www.tuhelj.hr.

 

 

     Općinski načelnik

     Mladen Hercigonja

 

Izvjesce-o-provedenom-postupku-javnog-savjetovanja-Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa

Obrazac za javno savjetovanje – II. izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa

Odluka o uređenju prometa

Odluka-o-dopuni-odluke-o-uredenju-prometa

Napišite komentar