Novosti

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 111/21) i Odluke o raspisivanju javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini (KLASA: 402-03/22-01/25, URBROJ: 22140-29-02/22-01, od 28. prosinca 2022. godine),  Općinski načelnik Općine Tuhelj dana 4. siječnja 2023. godine raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini.

Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 049/556-105 ili na e-mail: opcina.tuhelj@gmail.com.

javni poziv elektronički mediji

Izjava – elektr.mediji

Obrazac-br-1-javni-poziv-elektronicki-mediji

Obrazac-br.-2-javni-poziv-elektronicki-mediji

Zapisnik

zapisnik elektr.mediji

Zaključak

zaključak elektr.mediji

Napišite komentar