Novosti

OTPAD NA PODRUČJU OPĆINE TUHELJ

Poštovani mještani Općine Tuhelj i Turističke zajednice Biser Zagorja,

zadnjih nekoliko tjedana primijetili smo otpad u turističkom naselju Tuheljske Toplice, I. Mihanovićev ogranak i u Klanječkoj ulici.

Nakon odvoza glomaznog otpada koji se na našem području skupljao 6. lipnja 2022. godine, korisnici su imali pravo na besplatni odvoz, a najveća zapremnina glomaznog komunalnog otpada koju je korisnik po jednom prijevozu mogao predati davatelju javne usluge bez naknade iznosio je 3 m³.

Sada su nakon odvoza ostali i dalje deponiji na koje se svakodnevno dovozi otpad koji ni za mještane kao ni za turiste ne predstavlja sliku turističkog mjesta.

Apeliramo na sve mještane da razvrstavaju kućanski otpad, a otpad nakon čišćenja tavana i podruma, renovacija kuća, vikendica ili klijeti da sortirano odlože otpad  u reciklažno dvorište u Klanjcu na adresi Florijan 6, Klanjec ili u slučaju potrebe odvoza veće količine otpada naruče kontejner u komunalnom poduzeću Zelenjak Klanjec d.o.o. na broj telefona 049/556-109.

Ukoliko želimo da i dalje budemo najpoželjnija destinacija u Krapinsko-zagorskoj županiji, mislimo zeleno i čuvajmo okoliš!

Općina Tuhelj

 

 

 

 

 

Napišite komentar