Novosti

Konstituirano Dječje vijeće Općine Tuhelj

Konstituirano je novo Dječje vijeće Općine Tuhelj u 11. sazivu. Konstituirajućoj sjednici bili su nazočni načelnik Općine Tuhelj Mladen Hercigonja, predsjednik Općinskog vijeća Robert Romić i voditeljica Dječjeg vijeća Snježana Romić. Novom vodstvu  poželjeli su puno suradnje i uspješno vođenje Dječjeg vijeća. Postupak izbora dječjih vijećnika proveden je u OŠ Lijepa naša i Dječjem forumu „Tuheljko“ na osnovu uputa DND TUHELJ u vremenu od 17. 10. do 3. 11. 2023. godine. Dječja načelnica u 11. mandatu DV Tuhelj je Sara Fekeža, a zamjenik Robert Bednjanec.   [...]

23. studenoga 2023 // 0 Komentara

JAVNI POZIV za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2248 k.o. Sveti Križ

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazove postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake ŽC2248 (Desinić (ŽC2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – Dubrovčan (DC205/ŽC2215)) dionica 004, na dijelu od st. 0+465 km do st. 2+890 km, na kčbr. 997/2, 1512/1, 1512/2 i dr.,k.o. Sveti Križ, duljine 2425 m. Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 23.11.2023. godine (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje [...]

20. studenoga 2023 // 0 Komentara

Poziv na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje

Poštovane Tuhljanke i Tuhljani,   pozivamo Vas 17. studenog 2023. godine (petak) u 19,00 sati kod kipa Uznesenja Blažene Djevice Marije na mjesnom trgu u Tuhlju na obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Paljenjem lampiona odajmo počast našim herojima koji su svoje živote položili na oltar domovine.   [...]

15. studenoga 2023 // 0 Komentara

Najava 17. sjednice Općinskog vijeća

Materijali za 17. sjednicu Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda_2024_Općina Tuhelj Plan zaštite od požara Procjena ugroženosti od [...]

15. studenoga 2023 // 0 Komentara

OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA – JAVNO SAVJETOVANJE – II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE TUHELJ ZA 2023. GODINU I IZMJENA PROGRAMA

NACRT ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU i I. i II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA UZ PRORAČUN U skladu s predmetnim Javnim pozivom od 5.10.2023. godine produžuje se rok za očitovanja s 6.11.2023.  do 06. prosinca 2023. godine. [...]

14. studenoga 2023 // 0 Komentara

JAVNO SAVJETOVANJE – PROGRAMI UZ PRORAČUN OPĆINE TUHELJ ZA RAZDOBLJE 2024. DO 2026.

Javno savjetovanje – Programi uz proračun 2024. Obrazac za javno savjetovanje – Programi uz proračun 2024. Program utroška turističke pristojbe u 2024. godini Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini Program utroška sredstava šumskog doprinosa 2024. godinu Program utroška spomeničke rente za 2024. godinu Program potpora poljoprivrednicima 2024. Program poticanja poduzetništva Općine Tuhelj za 2024. godinu Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Tuhelj za 2024. godinu Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za [...]

13. studenoga 2023 // 0 Komentara

Javno savjetovanje – Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22.) i članka 47. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 12/18, 3/20 i 18/21) općinski načelnik upućuje   JAVNI POZIV   za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj     Daje se na javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Tuhelj. [...]

6. studenoga 2023 // 0 Komentara

Poziv na dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima-zimska služba na području općine Tuhelj za razdoblje od 15.11.2023.-15.4.2024. godine

Općina Tuhelj raspisuje Poziv na dostavu ponude za održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima-zimska služba na području općine Tuhelj za razdoblje od 15.11.2023.-15.4.2024. godine. Svi zainteresirani svoje ponude mogu dostaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Tuhelj do petka 3. studenog 2023.godine do 10:00 sati. Poziv i sastavne dijelove ponude možete pronaći na sljedećem linku: Poziv na dostavu ponude 03 Ponudbeni list, troškovnik i izjave [...]

27. listopada 2023 // 0 Komentara

1 2 3 138